ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านล่าง หมู่ที่ ๔ บ้าน   [ 26/6/2558 12:39:23 ]
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บริเวณหน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาดง   [ 9/6/2558 14:59:18 ]
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสระประมง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีดา   [ 9/6/2558 14:55:57 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านล่าง หมู่ที่ 4 บ้านสามพวง 2   [ 9/6/2558 14:52:15 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายพ่อปู่ หมู่ที่ 3 บ้านสามพวง 1   [ 9/6/2558 14:46:34 ]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคฟซีลสายทุ่งกำมะเรียว (ต่อยอด) หมู่ที่ 10 บ้านนาดง   [ 9/6/2558 14:41:11 ]
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคุยควง หมู่ที่ 2 บ้านตะเข้ขาน   [ 9/6/2558 14:34:05 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.