ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
ประมูลจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   [ 25/2/2557 14:52:13 ]
ประมูลจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   [ 23/1/2557 10:59:18 ]
เรื่อง การสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   [ 8/1/2557 10:48:32 ]
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มโค้งเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม   [ 4/9/2556 16:39:09 ]
เรื่อง การสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน   [ 4/9/2556 16:36:50 ]
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง   [ 4/9/2556 16:31:03 ]
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9   [ 9/8/2556 14:04:38 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.