ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 คัน   [ 14/8/2557 12:05:52 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ส่วนการคลัง จำนวน 1 คัน   [ 14/8/2557 12:02:04 ]
โครงการขุดลอกคลองสายทุ่งขวาง-หนองน้ำเขียว-กำทะลาย หมู่ที่ 7   [ 14/8/2557 11:10:52 ]
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ สายทุ่งน้อย-หนองดุก หมู่ที่ 7   [ 14/8/2557 11:06:21 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอนามัย หมู่ที่ 5   [ 14/8/2557 10:59:46 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปล้อง หมู่ที่ 5   [ 14/8/2557 10:48:58 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระเจียวทอง หมู่ที่ 5   [ 14/8/2557 10:36:14 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.